+31 (0)88 022 53 50 info@chemfeed.com

Chemische resistentie

Deze bestendigheids-lijst is samengesteld uit verschillende bronnen en wordt als algemeen hulpmiddel aangeboden. Hoewel de hierin uiteengezette informatie te goeder trouw wordt gepresenteerd en waarvan wordt aangenomen dat deze correct is op de datum van uitgifte, geeft Griffco Valve Inc. geen garantie of verklaring met betrekking tot de volledigheid of juistheid daarvan en wijst alle aansprakelijkheid af voor verlies of schade als gevolg van gebruik of vertrouwen op alle informatie, aanbevelingen of suggesties hierin. Elke gemaakte selectie valt onder de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker.

Klik hier om een PDF-bestand te downloaden van de Chemical Resistance Guide; samengesteld door Griffco Valve